home


Op het gebruik van de website: "www.imaginephoto.nl" zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door gebruik te maken van deze website, stemt u ermee in dat u de gebruiksvoorwaarden door heeft genomen en tevens aanvaard heeft.


Gebruik van informatie
Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Imaginephoto aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden van informatie via het contactformulier kan niet zonder meer een relatie ontstaan tussen Imaginephoto en de gebruiker van de website.

Gebruik van hyperlinks
Imaginephoto heeft geen invloed op websites van derden. Er kunnen wel hyperlinks naar websites van derden aanwezig zijn op deze website. Imaginephoto is niet verantwoordlijk voor de functionaliteit of de inhoud daarvan. Imaginephoto aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten   
Alle publicaties en uitingen van Imaginephoto zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en NIET-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd, of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Imaginephoto daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Email 
Veiligheid van email verkeer kan niet volledig worden gewaarborgd. Tevens kan het zijn dat door externe factoren correspondentie via email niet tijdig wordt ontvangen en/of verwerkt. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per email met Imaginephoto contact op te nemen, accepteert u deze risico's.Disclaimer